Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Dronning Maud Land, Vitenskap, 2000-