Banner forside, Norsk Polarhistorie

Siste endringer

 1. » Jakten på det egentlige livet (11.12.2019) »
 2. » En norsk klatregruppe ledet av Ivar E. Tollefesen besteg bl.a. Jøkulkyrkja (3148 m), den høyeste toppen i Dronning Maud Land. (26.04.2018) »
 3. » Monica Kristensen Solas (08.12.2017) »
 4. » Th. Størkersen, alias Storker Storkerson (26.04.2017) »
 5. » Roald Amundsen (16.12.2016) »
 6. » Torgny Vinje (27.04.2016) »
 7. » Følg bloggen (05.04.2016) »
 8. » En setesdøl kommer hjem (12.10.2015) »
 9. » Den første «Fram-ekspedisjon» med Fridtjof Nansen. De nådde bare 86°, men oppnådde omfattende vitenskapelige resultater. (15.09.2015) »
 10. » Gunnar Isachsen (28.08.2015) »
 11. » Otto Sverdrup (28.08.2015) »
 12. » Bjørn Øien ble unnfanget på Bjørnøya (02.03.2015) »
 13. » Luciafeiring i Antarktis (13.01.2015) »
 14. » Julefeiring på Grønland (12.01.2015) »
 15. » Pioner ærekrenket i roman (12.01.2015) »
 16. » Brit Hofseth (12.01.2015) »
 17. » Samer og pingviner i Antarktis (12.01.2015) »
 18. » Per Savio (05.01.2015) »
 19. » Nansen Memorial Expedition (20.08.2014) »
 20. » Fridtjof Nansen (20.08.2014) »
 21. » New Land 2013 Expedition: Tobias Thorleifsson (20.08.2014) »
 22. » Ny feltstasjon på plass på Bouvetøya (20.08.2014) »
 23. » Til sydpolen – 100 år etter. Ekspedisjonen fulgte Amundsens rute til Sørpolen men måtte avbryte pga. frostskader. (20.08.2014) »
 24. » Sørpolen 1911–2011. Jubileumsekspedisjonen fulgte i Roald Amundsens skispor til Sørpolen. (20.08.2014) »
 25. » Prosjekteiere (20.08.2014) »
 26. » Etablering av Spitsbergen Radio i 1911 (20.03.2014) »
 27. » Svalbard fikk sin første radiostasjon, «Spitsbergen radio», med beliggenhet i Grønfjorden (Green Harbour), i 1911. I 1930 ble denne flyttet til Longyearbyen. (20.03.2014) »
 28. » Spitsbergen Radio (20.03.2014) »
 29. » Isfjord Radio og Fyr (20.03.2014) »
 30. » Radiobølger i isødet (20.03.2014) »
 31. » Hilmar Nøis (27.02.2014) »
 32. » Svalbardkontorets ekspedisjon. Ekspedisjon til den meteorologiske stasjonen Torgilsbu, Sydøst-Grønland med M/K «Grande» av Sandshamn, skipper Bernt Hide. Byggmester med for å reparere huset. To geiter med for å skaffe melk til telegrafist Ragnar Eggesvik og frue som fikk en datter Åse-Marie i mars. Familien skal være en vinter til. (27.01.2014) »
 33. » Daniel Nøis (17.12.2013) »
 34. » Elling Carlsen (02.12.2013) »
 35. » Fire færøyske skippere på tur i Longyearbyen (25.11.2013) »
 36. » Brit Hofseth (25.11.2013) »
 37. » Moskus på Svalbard (25.11.2013) »
 38. » Kunstneren Wigdehl (25.11.2013) »
 39. » Kongepingviner i Norge (25.11.2013) »
 40. » Helmer Hanssen (09.09.2013) »
 41. » Knud Rasmussen (09.09.2013) »
 42. » John Schjelderup Giæver (09.09.2013) »
 43. » Bernt Bentsen og Paul Bjørvig overvintret for Wellman Polar Expedition på Frans Josef land. Bentsen døde, men Bjørvig beholdt liket i i hytta i åtte uker slik at rev og bjørn ikke skulle spise det. (09.09.2013) »
 44. » Paul Bjørvig (09.09.2013) »
 45. » Bernt Bentsen (09.09.2013) »
 46. » Karl Reidar Johannessen (11.07.2013) »
 47. » Halfdan Jakobsen (11.07.2013) »
 48. » Sigurd Helle (22.04.2013) »
 49. » Albert I av Monaco (22.04.2013) »
 50. » Hanna Diesets egen botaniske ekspedisjon til Svalbard, der hun etter hvert sluttet seg til Hoels og Holmsens ekspedisjon. (22.04.2013) »
 51. » Gunnar Isachsen ledet norske forsknings- og kartleggingsgrupper på Prins Albert av Monacos vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard. Dette ble opptakten til regelmessige norske vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard, som førte til dannelsen av Norges Svalbard - og Ishavsundersøkelser i 1928. Geolog Aldolf Hoel og botaniker Hanna Dieset (Resvoll-Holmsen) var blant deltakerne i 1907. I 1908 ble den første ekspedisjonen i ren norsk regi, ledet av Adolf Hoel, gjennomført. (22.04.2013) »