Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Siste endringer

 1. » Jakten på det egentlige livet (11.12.2019) »
 2. » En norsk klatregruppe ledet av Ivar E. Tollefesen besteg bl.a. Jøkulkyrkja (3148 m), den høyeste toppen i Dronning Maud Land. (26.04.2018) »
 3. » Monica Kristensen Solas (08.12.2017) »
 4. » Th. Størkersen, alias Storker Storkerson (26.04.2017) »
 5. » Roald Amundsen (16.12.2016) »
 6. » Torgny Vinje (27.04.2016) »
 7. » Følg bloggen (05.04.2016) »
 8. » En setesdøl kommer hjem (12.10.2015) »
 9. » Den første «Fram-ekspedisjon» med Fridtjof Nansen. De nådde bare 86°, men oppnådde omfattende vitenskapelige resultater. (15.09.2015) »
 10. » Gunnar Isachsen (28.08.2015) »
 11. » Otto Sverdrup (28.08.2015) »
 12. » Bjørn Øien ble unnfanget på Bjørnøya (02.03.2015) »
 13. » Luciafeiring i Antarktis (13.01.2015) »
 14. » Julefeiring på Grønland (12.01.2015) »
 15. » Pioner ærekrenket i roman (12.01.2015) »
 16. » Brit Hofseth (12.01.2015) »
 17. » Samer og pingviner i Antarktis (12.01.2015) »
 18. » Per Savio (05.01.2015) »
 19. » Nansen Memorial Expedition (20.08.2014) »
 20. » Fridtjof Nansen (20.08.2014) »
 21. » New Land 2013 Expedition: Tobias Thorleifsson (20.08.2014) »
 22. » Ny feltstasjon på plass på Bouvetøya (20.08.2014) »
 23. » Til sydpolen – 100 år etter. Ekspedisjonen fulgte Amundsens rute til Sørpolen men måtte avbryte pga. frostskader. (20.08.2014) »
 24. » Sørpolen 1911–2011. Jubileumsekspedisjonen fulgte i Roald Amundsens skispor til Sørpolen. (20.08.2014) »
 25. » Prosjekteiere (20.08.2014) »
 26. » Etablering av Spitsbergen Radio i 1911 (20.03.2014) »
 27. » Svalbard fikk sin første radiostasjon, «Spitsbergen radio», med beliggenhet i Grønfjorden (Green Harbour), i 1911. I 1930 ble denne flyttet til Longyearbyen. (20.03.2014) »
 28. » Spitsbergen Radio (20.03.2014) »
 29. » Isfjord Radio og Fyr (20.03.2014) »
 30. » Radiobølger i isødet (20.03.2014) »
 31. » Hilmar Nøis (27.02.2014) »
 32. » Svalbardkontorets ekspedisjon. Ekspedisjon til den meteorologiske stasjonen Torgilsbu, Sydøst-Grønland med M/K «Grande» av Sandshamn, skipper Bernt Hide. Byggmester med for å reparere huset. To geiter med for å skaffe melk til telegrafist Ragnar Eggesvik og frue som fikk en datter Åse-Marie i mars. Familien skal være en vinter til. (27.01.2014) »
 33. » Daniel Nøis (17.12.2013) »
 34. » Elling Carlsen (02.12.2013) »
 35. » Fire færøyske skippere på tur i Longyearbyen (25.11.2013) »
 36. » Brit Hofseth (25.11.2013) »
 37. » Moskus på Svalbard (25.11.2013) »
 38. » Kunstneren Wigdehl (25.11.2013) »
 39. » Kongepingviner i Norge (25.11.2013) »
 40. » Helmer Hanssen (09.09.2013) »
 41. » Knud Rasmussen (09.09.2013) »
 42. » John Schjelderup Giæver (09.09.2013) »
 43. » Bernt Bentsen og Paul Bjørvig overvintret for Wellman Polar Expedition på Frans Josef land. Bentsen døde, men Bjørvig beholdt liket i i hytta i åtte uker slik at rev og bjørn ikke skulle spise det. (09.09.2013) »
 44. » Paul Bjørvig (09.09.2013) »
 45. » Bernt Bentsen (09.09.2013) »
 46. » Karl Reidar Johannessen (11.07.2013) »
 47. » Halfdan Jakobsen (11.07.2013) »
 48. » Sigurd Helle (22.04.2013) »
 49. » Albert I av Monaco (22.04.2013) »
 50. » Hanna Diesets egen botaniske ekspedisjon til Svalbard, der hun etter hvert sluttet seg til Hoels og Holmsens ekspedisjon. (22.04.2013) »
 51. » Gunnar Isachsen ledet norske forsknings- og kartleggingsgrupper på Prins Albert av Monacos vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard. Dette ble opptakten til regelmessige norske vitenskapelige ekspedisjoner til Svalbard, som førte til dannelsen av Norges Svalbard - og Ishavsundersøkelser i 1928. Geolog Aldolf Hoel og botaniker Hanna Dieset (Resvoll-Holmsen) var blant deltakerne i 1907. I 1908 ble den første ekspedisjonen i ren norsk regi, ledet av Adolf Hoel, gjennomført. (22.04.2013) »