Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

jakobsen.jpg
Foto: Norsk Polarinstitutt
"Mens skipet sank kom Guttorm til seg sjøl. Han hørte banking fra maskinrommet og forsto at noen måtte være innestenkt der. Han var for medtatt av sjokket til å gå, så han måtte krabbe seg ned fra brua. Jo det var folk i maskinrommet. Og skipet sank mer og mer. Han sleit lenge med det, men til slutt klarte han å få brukket en åpning ned til folkene. Med en tauende heiste han dem opp en etter en. Sammen låret de en båt og kom seg unna like før skipet gikk ned. "

Fra kapittelet "Kaptein Guttorm" i Hardbalne Polarkarer av John Giæver.
Jakobsen fikk Lloyds medalje for tapperhet og en høy britisk orden.

Guttorm Jakobsen

-

Ishavsskipper fra Tromsø. 50 sesonger på Ishavet. Skipper på flere ekspedisjoner i Arktis og Antarktis, bl.a. på "Norsel" tre sesonger for Maudheimekspedisjonen 1949-52. 

Guttorm Jakobsen kom fra den gamle ishavsslekta Jakobsen fra Balsnes. Bestefaren var Jakob Johansen, annen generasjon var Karl, Lars og Anton Jakobsen, og tredje generasjon var Halvdan, Helge, Gunnar, Guttorm og Torgils Jakobsen.

Første tur på ishavet tok Guttorm som 16-årig dekksgutt i 1927 på "Heimen", og han fikk en isdåp da skuta forliste. I 1929 var han matros på "Heimland I" på Øst-Grønland og i 1931 var han skytter og matros på nye "Heimen". Deretter tok han styrmannseksamen og dro til sjøs før krigen. Senere kom han tilbake til familierederiet Brødrene Jakobsen og var skipper der.

Guttorm Jakobsen var kaptein på "Norsel" som fraktet Maudheimekspedisjonen til Antarktis i 1949-52 under ledelse av John Giæver. Var også kaptein på "Norsel" under de franske polarekspedisjonene.

Brødrene Helge, Gunnar, Guttorm og Torgils Jakobsen startet rederiet Skips a/s Nordfisk sammen.

Han tilbragte 50 sesonger på New Foundland, Vestisen, Østisen og Kvitsjøen.

Maudheimekspedisjonen 1949-52. Fra v.: Giæver, Sverdrup og Jakobsen. Foto: Norsk PolarinstituttUtmerkelser:
Den norske fortjenstmedaljen
Ridderkoset av den svenske Vasaordenen
Loyds medalje for tapperhet

Oppkallinger:
Guttorm Jakobsenbukta  70° 50' 00.0" S 9° 50' 00.0" W

Litteratur:
Giæver, John (1957). Hardbalne polarkarer. Tiden Norsk Forlag
Hansen, O.M.H. (1996). Ishavsskutenes historie. Nordlys
Jakobsen, Anton (1962) Minne og meining
Rudberg, Tone (25.11.1988) Siste ishavsskipper. Lofotposten
Raste, Hogeir (08.02.1989) Fantastiske Tromsdalen. Tromsø