Herman Løvenskiold

Ornitolog, fotograf og heraldiker.

1897–1982

Fullt navn: Herman Leopoldus Løvenskiold, kallenavn: Fugle-Herman

Herman Løvenskiold ble født 04.02.1897 i Kristiania. Hans foreldre var godseier og stortingsmann Herman Løvenskiold og Annette Gjertsen. Herman Løvenskiold var av adelig slekt. Han vokste opp i Kristiania og i Porsgrunn. I 1916 tok han examen artium og startet så på naturstudier ved universitetet i Kristiania før han bega seg ut i verden for å studere videre: ved Universitetet i Zürich og i Freiburg. I Freiburg tok han doktorgrad i 1925 innen kjemi, og i 1932 ble han amanuensis i farmakologi ved Universitetet i Oslo, og bestyrer av Statens vitamininstitutt. Herman ble en kjent ornitolog og ble i 1952 statsstipendiat. Han var lidenskapelig opptatt av fuglelivet i nordlige områder og studerte fuglelivet på Foksmyra, på Skjervøy og i 1963 kom hans avhandling om fuglelivet på Svalbard da han ble dr.philos i Oslo med avhandlingen Avifauna Svalbardensis. Løvenskiold skrev flere bøker om fugler. Han var også en dyktig fuglefotograf, og var fotograf for bildene i Carl Schøyens bok Fuglefjell.

Herman hadde også en militær karriere. Etter examen artium dro han i militæret og ble offiser. Han deltok i frigjøringen av Finnmark som kaptein i 1945. Så fulgte en kort periode som kontorsjef ved Forsvarets krigshistoriske avdeling.

En av Herman Løvenskiolds store interesser var slektshistorie, heraldikk, segl og våpenskjold, med bakgrunn i hans egen families historie hvor det fantes både segl og våpenskjold. Han fungerte i en periode som seglkonservator ved Riksarkivet, en stilling hvor hans kjemikunnskap kom til nytte. Han arbeidet systematisk og registrerte en rekke forskjellige segl, noe som resulterte i en bok om seglenes heraldiske innhold.

Løwenskiold ledet Norsk Polarinstitutts sommerekspedisjon zoologisk parti 1960. Harald Sverdrup og Peter Valeur var feltassistenter.