Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Peter Leonhard Hendriksen

1859 - 1932

Harpuner, skipper, deltaker på Nansens Framferd over Polhavet og Otto Sverdrups 2. Framekspedisjon til arktisk Canada.

Født i Balsfjord. 14 år gammel tok han hyre på Ishavet som harpunér, og senere jobbet han som skipper. Forliste 1888 med jakteren "Enigheten" av Kristiansund ved Novaja Zemlja.

Første Framferd
Hyret på første Framferd 1893-96 som matros og skytter.

Annen Framferd
Forhyret med Sverdrups annen Framferd 1898-1902.

Fyrbetjent på Gjeslingene 1904-08 og på Andenes 1908-28.

Litteratur:

Geografisk Selskabs Aarbok 24, 1912-13