Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Birger Birgersen

1891 - 1977

Forsker, diplomat, politiker, pioner innen resursforvaltning i polare strøk.  


Født i Kvæfjord i Troms. Gift i 1930 med Benedicte «Benny» Nickolaysen(1897–1981).


Bergersen tok artium i 1909 fra Ragna Nielsen skole i Kristiania. Frem til 1925 studerte han forskjellige fag ved universitetet, og ble til slutt cand.real. med zoologi som hovedfag. Bergersen var aktiv i studentmiljøet i Kristiania. Han jobbet som journalist i Social-Demokraten, som konservator ved Paleontologisk museum, og som assistent for Kristine Bonnevie, som også var hans veileder. Bergersen tok doktorgrad på huden til grønlandsselen i 1932.


Bergesens innsats for forvaltningen av sel og hval i polare strøk var betydningsfull. På 1930-tallet jobbet han for regulering av jakten på hval i Sørishavet og denne jobben førte til slutt til etableringen av Den Internasjonale hvalfangstkommisjon(IWC). Han ble også den første presidenten i IWC. Det skulle gå 50 år før man fikk lignende avtaler innen internasjonal forvaltning av ressurser.


I 1948 tok Bergersen initiativet for å danne et selfangstråd etter modell av Hvalrådet. Dette rådet skulle, i motsetning til den norsk-sovjetiske selfangstkommisjonen, være tettere knyttet opp mot staten. Dermed kunne rådet fungere som et bindeledd mellom staten og næringen. Den viktigste rollen til et slikt råd ville, i følge Bergersen, være å regulere fangstkvotene på et internasjonalt nivå og ikke bare i Norge. Bergersen var forkjemper for at en slik regulering skulle være basert på vitenskaplig dokumentasjon, og på denne måten sørget han også for at det ble økt satsning på forskningen på sel og selfangst. På bakgrunn av dette, kom en ny selfangstlov i 1951. Med hjemmel i denne loven kunne styresmaktene regulere fangsten, forby fangst på visse arter, samt lage forskrifter for fangstmetodene som ble brukt.

 

Verv:

1926–1958Medlem av norsk- sovjetisk selfangstkommisjon
1938–1942Rektor ved Tannlegehøyskolen
1942Forsynings- og gjenreisningsdepartementet i London
1946Norsk sendemann i Stockholm
1947Norsk Ambassadør i Stockholm
1949Formann i den internasjonale hvalfangstkommisjon
1953–1960Kirke- og utdanningsminister


Publikasjoner:
Undersøkelser av myotomets differentiation og utviklingen av korium hos Syngnathidene, h.oppg. i zoologi, UiO, 1925; utdrag trykt som Studien über Bau und Entwicklung des Koriums – Entwicklung der Hautschilder bei Syngnathiden, i Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie 1926, s. 29–72

 

Beiträge zur Kenntnis der Haut einiger Pinnipedien, dr.avh., DNVA Avh. I 1931 nr. 5, 1931

 

Om vern og utnyttelse av landpattedyr og fugl på Svalbard og Jan Mayen, 1938

 

The International Whaling Situation, i Le Nord 1938, s. 112–121

 

Liv og utvikling. Trekk fra biologiens historie, 1966

 

Modningsår, 1969

 

Hva USA skylder Hitler, 1973

Kilder:
Birger Bergersen – utdypning (Norsk biografisk leksikon). () I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/Birger Bergersen


Drivenes, Einar Arne og Jølle, Harald Dag: Norsk polarhistorie, bind 3. Gyldendal norsk forlag, Oslo 2004.