Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Arne Høygaard (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Arne Høygaard

1906 - 1981

Lege, etnograf, arktisk forsker


Høygaard var utdannet lege og foretok ekspedisjoner på Svalbard og Grønland. Høygaard skrev sin doktoravhandling om ernæring hos inuittene. Han rømte til Argentina etter landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig.

 
Arne Høygaard ble født den 15.1.1906 i Lillesand. Foreldrene var Bernt Høygaard og Aagot f. Jacobsen. Faren hadde virke som distriktslege. I 1933 giftet Arne Høygaard seg med Unni Munthe Wulfsberg og de fikk ett barn sammen.


Utdannelse og første møte med Arktis
Arne Høygaard tok artium ved Oslo katedralskole våren 1924 og reiste deretter ut som sjømann. I løpet av ett år til sjøs besøkte han Spitsbergen to ganger, Murmansk og Arkhangelsk to ganger, og var også innom Newfoundland. I følge hans egne ord var det på disse reisene at interessen for Arktis ble vekket. Etter året til sjøs begynte han på medisinstudiene (1925–1931) hvor han etter hvert hadde kandidattjeneste ved Haukeland sykehus i Bergen og Ullevål sykehus i Oslo.


Forskning i Arktis
Arne Høygaard startet sine ekspedisjoner til Arktis allerede før han var ferdig utdannet. I 1928–1929 var han engasjert av Svalbardkontoret på to ekspedisjoner, den første sammen med O. J. Broch og Eivind Fjeld. Her var oppdraget å foreta en ekspedisjon gjennom de sydøstlige strøk av Vest-Spitsbergen for å gjøre observasjoner av geografien. Beretningen om ekspedisjonen kan leses om i Norsk geografisk tidsskrift 1928–1929. Neste ekspedisjon var sammen med Martin Mehren og Olav Staxrud i 1929. Denne gangen var oppdraget å bygge varder, og de bygde cirka 20 stykker på toppene på Nordvest-Spitsbergen.


Sommeren 1931 foretok Arne Høygaard en ekspedisjon sammen med Martin Mehren hvor de reiste med hundesleder fra Umanak på Grønlands vestkyst, til Frantz Josefs fjord på østkysten. Reisen tok 38 dager og strekte seg over en distanse på cirka 1000 kilometer i luftlinje. Resultatene fra denne ekspedisjonen ble publisert i Norsk geografisk tidsskrift 1931, og boken Ajungilak (1931).


I 1936 fikk Høygaard seg jobb ved fysiologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Året 1936/37 overvintret Arne Høygaard i Angmagssalik på Østgrønland sammen med kjemistudent Harald Waage Rasmussen og medisinstudent Edward Falsen-Krohn. Denne ekspedisjonen var på oppdrag og av fysiologiske institutt ved Universitetet (i Oslo). Hensikten var å studere Inuitters ernæring, stoffskifte og patologi. Deler av dette materialet ble publisert i Skrifter om Svalbard og Ishavet Nr. 74 1937.


Landssvikoppgjøret
Høygaard ble etter andre verdenskrig dømt som landssviker og fikk en fengselsstraff på 18 måneder. I påvente av ankesaken fikk han tid og anledning til å rømme landet. Han endte til slutt opp i Argentina hvor han virket som lege og fikk et sykehus oppkalt etter seg i byen Cachi. Han fikk også en fjelltopp i fjellkjeden Nevado de Cachi kalt opp etter seg, Cumbre Hoygard.


Publikasjoner
Høygaard ga ut flere publikasjoner i sin tid, her er et utdrag:
1941:     Studies on the nutrition and physio-pathology of Eskimos : undertaken at Angmagssalik East-Greenland 1936-1937.
1941:     Sund ernæring under blokadeforhold.
1938:     De hygieniske forhold i Angmagssalik, Østgrønland.
1937:     Innenfor drivisen: Et år som læge blant Eskimoer.
1931:     «Ajungilak», eller Grønland på tvers.


Fotoalbum
Norsk Polarinstitutt har et album med bilder fra kryssinga av Grønlandsisen i 1931. Albumet er gitt i gave til Norsk Polarinstitutt, og bildene er tilgjengelige i Norsk Polarinstitutts elektroniske bildearkiv.

 

Kilder:
Broch, O.J., Fjeld, Eivind og Høygaard Arne: Norsk geografisk tidsskrift, På ski over den sydøstlige delen av Spitsbergen. A.W. Brøggers boktrykkeri A/S. Oslo, 1929.

 

Hoel, Adolf: Skrifter om Svalbard og Ishavet nr. 73, Report on the activeties of Norges Svalbards- og Ishavsundersøkelser 1927 – 1936. Jacob Dybwad. Oslo, 1937.

 

Høygaard, Arne: Skrifter om Svalbard og Ishavet nr. 74, Some investigations into the physiology and nosology of eskimos from Angmagssalik in Greenland – A preliminary statement. I kommisjon hos Jacob Dybwad. Oslo, 1937.