Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Rønnbeckøyane
Navn på den sørligste store øygruppen øst og sørøst for Wilhelmsøya i Hinlopenstredet. Området ble besøkt at Rønnbeck i 1867, på Erik. A. Ulves kart (publ. av Petermanns Mitt. 1872, Taf. 6) er den sørlige øygruppen kalt Rönnbeck In og hver av øyene har fått navn etter norske ishavsskippere som utmerket seg i den geografiske utforskningen av Arktis: Carlsen, Qvale, Mack, Tobiesen, Simonsen, Nedrevåg, Torkildsen og Isaksen (etter anbefalinger av professor Mohn).

Nils Fredrik Rønnbeck

1814 - 1891

Ishavsskipper fra Hammerfest (født i Kalix, Sverige), seilte antakelig rundt Spitsbergen rundt 1850, oppdaget Frans Josef land i 1865. I 1867 oppdaget han Bastianøyane i Hinlopenstredet da han seilte rundt Vest-Spitsbergen.

Nils Fredrik Rønnbeck ble født 22.mars 1814 i Kalix, Sverige. Han kom til Hammerfest i 1838. 

I 1841 kjøpte Nils Fredrik sin første fangstskute. Denne forliste han med i 1850. Han førte så fartøy noen år for tyskeren Goebel, inntil han i slutten av 1850-årene sammen med O. I. Finckenhagen kjøpte skonnerten "Spidsbergen". Etter å ha solgt sin andel i fartøyet til medrederen , kjøpte Rønnbeck jakten "Abelone", som også forliste, og han led et stort økonomisk tap.

Rønnbeck og harpuneren Johan Petter Aidijärvi med skonnerten "Spitsbergen" skal ha oppdaget nytt land og kalte det "Nordøst Spitsbergen" i 1865. Dette er uten tvil den østlige delen av Frans Josef land. I 1873 ble Frans Josef land gjenoppdaget av den østerriksk- ungarske polarekspedisjon under Payer og Weyprecht. I 1867 oppdaget han Bastianøyene i Hinlopenstredet da han seilte rundt Vest-Spitsbergen.

Rønnbeck var også islos på utenlandske fartøyer, blant annet var han med russerne under hydrografering i Karahavet.

Litteratur:
Hoel, Adolf:Nord-norske fangstfolk som geografiske oppdagere og forskere i de arktiske egne, s 11.
Stedsnavn på Svalbard