Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

August Heinrich Petermann

1822 - 1878

Tysk geograf, kartograf og polarteoretiker

August Petermann ble født i Bleicherode, Nordhausen i midt-Tyskland. I en alder av sytten år begynte han utdannelsen til geograf ved den geografiske skolen i Potsdam. I 1845 dro han til Edinburgh for å bidra til oversettelsen av Heinrich Berghaus' Physikalischer Atlas til engelsk. I 1847 dro Petermann til London, og publiserte her en rekke anerkjente geografiske verk.

Hjem til Tyskland

I 1854 ble Petermann utpekt til direktør ved det geografiske instituttet til firmaet Justus Perthes i den tyske byen Gotha. Her grunnla han det anerkjente geografiske tidsskriftet Petermanns Mittellungen i 1855, og var redaktør for en rekke utgaver av det kjente atlasverket Stielers Handatlas.

Petermanns teorier

Petermann inspirerte en rekke polare ekspedisjoner i sin samtid, særlig fra landene Tyskland og Østerrike-Ungarn. Han mente blant annet at det var fullt mulig å seile tvers over Nordpolen, og at det ville være et åpent hav der. Petermann var sikker på at en havstrøm fra Japan – Kuro Siwo – fløt gjennom Beringstredet og møtte Golfstrømmen på polpunktet. Den ville så flyte til overflaten, og kunne teoretisk være kilde til både et rikt dyreliv, og bidra til å varme opp et polart havområde som omringet et hittil ukjent arktisk kontinent.

En rekke ekspedisjoner forsøkte å nå Petermanns åpne polhav, men støtte på den enorme isveggen eller frøs fast i sine forsøk på å seile nordover.

August Petermann tok sitt eget liv i Gotha, i året 1878.