Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Kåre Lundquist (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Kaare Lundquist

1912 - 1988

Kaptein, hydrograf, islos, ekspedisjonsleiar.

Kaare Andreas Zelow Lundquist gjekk i sin fars fotspor: Johan Peder Z. Lundquist var hydrograf i Sjøkartverket 1900-1937, og i fire år var han sjef for denne institusjonen.

Kaare Z. Lundquist, oppvaksen i Oslo, vart marineoffiser etter å ha fullført den treårige sjøkrigsskulen. Året etter, i 1935, tok han realartium. Dei neste tolv åra jobba han i sjøkartverket, i Wilhelmsens rederi og som kontorsjef i Norsk peldyralslag. Han var også to år i Marinen og blei av tyskarane sett i krigsfangenskap dei to siste åra av andre verdskrigen.

Frå mai 1947 og fram til han vart pensjonist i november 1979 var Lundquist tilsett på Norsk Polarinstitutt. Tittelen hans var hydrograf, og frå 1967 av var Lundquist nestleiar for instituttet. Men alt på 50-talet utvikla han seg til ein sentral person i administrasjonen. Lundquist fekk gode skussmål som ein leiar med gode samarbeidsevner. I 1959 søkte han den ledige stillinga som direktør for polarinstituttet. Mange trudde han skulle bli utnemnt, men departementet valde å henta inn Tore Gjelsvik.

Lundquist var også leiar for ekspedisjonane til Svalbard og Jan Mayen frå 1948 til 1965, inklusiv ansvaret for fyr- og merketenesta. Han innførte nye, elektroniske navigasjonsmiddel som ennå ikkje var i bruk på sjølve norskekysten.

I denne lange perioden skjedde ingen alvorlege uhell på ekspedisjonane. Lundquist kjente farvatna og istilhøva ut og inn, han var ein myndig og respektert leiar. I 1958 berga han ein internasjonal polarekspedisjon på Nordaustlandet, etter at dei svenske fartya vart stoppa av ismassane. Kong Olav vitja Svalbard med kongeskipet i 1961. Det var vanskelege forhold med drivis på veg inn Isfjorden, islos Lundquist klarte å berga skipet ut fjorden i siste liten.

Lundquist tenner lykta på Rudmosepynten. Foto: Norsk Polarinstitutt


Lundquist var også til nytte for sentrale styresmakter: Han var med i fleire offentlege kommisjonar og ikkje minst den norske forhandlingsdelegasjonen for delelinja i Barentshavet. I 1970 måtte Lundquist på kort varsel i land på Bjørnøya og fornya dei norske kravmerka ute på øya. Regjeringa var redd for at sovjetrussiske interesser skulle nytta høvet til å overta krava på utvinning av kol/mineral på øya og såleis få høve til å ta kontroll over Bjørnøya. Lundquist vann ”kappløpet”.

Kaare Lundquist var redaktør for Båteierboka 1977 (5. utg.)
I 1990 kom kom bind 7 av bokverket Den norske los: ”Farvannsbeskrivelse Svalbard og Jan Mayen”. Boka byggjer i stor grad på Lundquists arbeid.

Lundquist fekk Kongens fortenestemedalje i gull, og vart utnemnt til riddar av den svenske Nordstjerneordenen. Han var også æresmedlem i Norsk polarklubb og medlem i Asker kommunestyre for Høgre i 1968-72.

Litteratur om Lundquist:
Barr, Susan. “Norway - a consistent polar nation? : analysis of an image seen
through the history of the Norwegian Polar Institute”. Oslo: Kolofon, 2003