Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Edvard Holm Johannesen

1844 - 1901

Ishavsskipper fra Tromsø. Den første som seilte om Novaja Zemlja, oppdaget øya Ensomheten

Edvard Holm Johannesen ble født 16.juli 1844 i Balsfjord, og var sønn av skipper Johan Adrian Johannessen, og bror til H.C. Johannessen. Begge brødrene seilte på Karahavet. I årene 1869-78 førte Edvard sin fars skonnert "Nordland".

I 1870 utførte han den storbedrift å omseile Novaja Zemlja for første gang. Nordenskiold omtaler dette som et skifte i norøstfartens historie, for han gjorde hva ingen trodde var mulig, og forandret folks syn på Karahavet.

I 1873 fant Edvard store mengder klappmyss i Grønlandsstredet, og i 1876 sendte Foyn et fartøy til dette feltet.

I 1878 oppdaget han øya Ensomheten, som ligger i det vest-sibirske hav øst for Novaja Zemlja.

I 1885 var Johannessen på hvitfiskfangst med "Tromsdalstinden" ved Novaja Semlja, men fikk ingen fangst. Året etter førte han jakten "Moderen" på hvitfiskfangst. I 1887 førte han galeasen "Rivalen". I 1888 til 1893 førte Johannessen kutteren "Colibri". I 1895 førte han broren Søren Johannessens fartøy "Anna" og fikk full fangst av hvitfisk ved Spitsbergen. De to følgende år førte han skonnerten "Willem Barents". I 1898 var han islos for fyrst Albert av Monaco.

Omkom på en tur i åpen båt fra hjemstedet til Tromsø høsten 1901.

Litteratur:
Tromsø og omegns Sjøfartshistorie, Tromsø Skipperforenings Festskrift
Tromsø 28.08.1934 (Banebrytere av Carl S. Søther)