Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Sverre Helge Hassel

1876 - 1928

Skipsfører.

Født i Oslo, reiste tidlig til sjøs og tok skipper- og styrmannseksamen. Med på Otto Sverdrups annen "Fram"-ferd i 1898 og Amundsens tredje "Fram"-ferd til Sydpolen i 1910. Var en av de fem som plantet det norske flagg på Sydpolen.

Flagget er plantet på Sydpolen. Fra v.: Amundsen, Hanssen, Hassel, Wisting. Bjaaland er fotograf. Foto: Norsk Polarinstitutt.


Trakk seg så tilbake og jobbet som tollbestyrer i Grimstad.

Litteratur:
Bergens Tidende 20.02.1986, En norsk tragedie
Aftenposten 7.6.1928 (nekrolog)