Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

En episode fra Grønlandsferden:

Da ekspedisjonens deltakere skulle slå leir en kveld oppdaget de at en sveitserost var gjenglemt på den siste rasteplassen. - Den som hadde hatt den osten, sa Nansen. - Jeg skal stikke efter den, jeg, svarte Dietrichson, spente skiene på og fôr av gårde i måneskinnet. Utpå morgensiden var han tilbake med osten.O.C. Dietrichson

1856 - 1942

Offiser, deltok på Nansens Grønlandsferd 1888-89.

Oluf Christian Dietrichson ble født i Skogn, Innherad i 1856. I perioden 1918-24 arbeidet han som generalmajor og kommandant i Kristiansand. Han deltok som meterologisk observatør, landmåler og karttegner på Nansens Grønlandsferd som 32-åring i 1888-89. Dietrichson mottok kapteinsgrad ved hjemkomsten fra Grønland.

Litteratur:
Polarårboken 1942 (Minneord om generalmajor Dietrichson)
Store Norske Leksikon
Aftenposten, Minner om generalmajor Dietrichson fra Son og Grønland, 24.02.1942