Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

En episode fra Grønlandsferden:

Da ekspedisjonens deltakere skulle slå leir en kveld oppdaget de at en sveitserost var gjenglemt på den siste rasteplassen. - Den som hadde hatt den osten, sa Nansen. - Jeg skal stikke efter den, jeg, svarte Dietrichson, spente skiene på og fôr av gårde i måneskinnet. Utpå morgensiden var han tilbake med osten.O.C. Dietrichson

1856 - 1942

Offiser, deltok på Nansens Grønlandsferd 1888-89.

Oluf Christian Dietrichson ble født i Skogn, Innherad i 1856. I perioden 1918-24 arbeidet han som generalmajor og kommandant i Kristiansand. Han deltok som meterologisk observatør, landmåler og karttegner på Nansens Grønlandsferd som 32-åring i 1888-89. Dietrichson mottok kapteinsgrad ved hjemkomsten fra Grønland.

Litteratur:
Polarårboken 1942 (Minneord om generalmajor Dietrichson)
Store Norske Leksikon
Aftenposten, Minner om generalmajor Dietrichson fra Son og Grønland, 24.02.1942