Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

George Washington DeLong

1844 - 1881

Amerikansk marineoffiser og utforsker

George Washington DeLong ble født i 1844 i New York City, og utdannet seg ved New York City Naval Academy. I 1879 seilte DeLong fra San Francisco i skipet «Jeanette» i et forsøk på å finne en snarvei til Nordpolen via Beringstredet. Ekspedisjonen var sponset av James Gordon Bennet, Jr., eieren av avisen New York Herald.

«Jeanette»-ekspedisjonen

DeLongs ekspedisjon samlet inn vitenskapelig data og foretok også en innsamling av arktisk dyreliv. DeLong oppdaget og la krav på tre øyer på vegne av hjemlandet. Disse øyene fikk i ettertid navnet DeLong-øyene, oppkalt etter oppdageren. Men skipet skulle ikke overleve turen; det frøs fast i isen, og ble etterhvert knust av ismassene og sank. Mannskapet måtte se seg nødt til å ta seg til Sibir i tre mindre båter. En båt forsvant på turen til land, mens den andre båten, som DeLong også var på, nådde fastlandet. Kun to av mannskapet som var med i denne andre båten overlevde. Den tredje båten nådde elven Lena og hele mannskapet ble reddet. DeLong selv døde av sult i Jakutsk-villmarken, og ble funnet året etter av George W. Melville, mannen som hadde ledet båten som hadde overlevd. Av de trettitre medlemmene av ekspedisjonen hadde nitten omkommet.


Selv om George Washington DeLongs ekspedisjon endte i tragedie, bidro den til å øke forståelsen av Arktis. I ettertid ble vrakrester fra skipet «Jeanette» funnet på Grønland, noe som fikk blant andre Henrik Mohn og Fridtjof Nansen til å tro at det fantes en havstrøm under polisen. Dette skulle komme til å direkte inspirere den første Framekspedisjonen, som for alvor plasserte Norge i fronten av den internasjonale polarforskningen.