Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Viktor Baumann

1870 - 1932

Norsk marineoffiser. Fører av Fram og nestkommanderende på den andre «Fram»-ekspedisjon under Otto Sverdrup 1898-1902.

Hans Adolf Viktor Baumann ble født i Christiania (Oslo), og som 16-åring dro han til sjøs.
23 år gammel hadde han gjennomført sjøkrigsskolen, og deretter ble det teknisk utdannelse ved høyskolen i Charlottenburg og ved marineobservatoriet i Wilhelmshafen i Tyskland. Da han mønstret på «Fram»-ekspedisjonen, hadde han premierløytnants grad i marinen. Den endelige tittelen, kommandørkaptein, fikk han i 1911.

Årene 1898-1902 jobbet Baumann som Otto Sverdrup sin nestkommanderende under den andre «Fram»-ekspedisjonen. I denne perioden kartla ekspedisjonen omtrent 150 000 km2 ukjent land i områdene nordvest for Grønland og på den canadiske nordkysten.

Med Fram som innefryst base, dro deltakerne ut på allsidige forskerferder gjennom fire sesonger. Med sin praktiske og teoretiske skolering fra marinen var Baumann en meget nyttig mann for ekspedisjonen. Han var bedre skodd enn de fleste for de ofte ekstreme forholdene i Arktis, og i antall feltdøgn var han blant de ivrigste. Sverdrup overlot i tillegg mye av personalpolitikken til Baumann, som med sin militære bakgrunn foreskrev disiplin i overkant av hva en del av mannskapet var forberedt på og motivert for.

Litteratur:
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/byens_gater/article664055.ece
http://www.trondheim.com/content.ap?thisId=2615990&language=0

 

Baumann ved Fram. Foto: Norsk Polarinstitutt