Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

NILU

Norsk institutt for luftforskning, NILU, ble opprettet i 1969 av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Instituttet holder til på Kjeller. NILU skal utforske og utrede tekniske, økonomiske, hygieniske og andre miljømessige spørsmål i forbindelse med forurensning av luft og rensing av forurenset luft. Instituttet skal også forske, foreta undersøkelser, drive rådgivende virksomhet og lage utredninger for sentrale og lokale myndigheter, næringslivet og andre. NILU mottar en grunnbevilgning fra Miljøverndepartementet for å ivareta visse nasjonale informasjons- og rådgivingsoppgaver, for øvrig er virksomheten finansiert av en basisbevilgning og i all hovedsak oppdrag.

Kilde: Store Norske Leksikon