Banner forside, Norsk Polarhistorie

En setesdøl kommer hjem

«Norway Station»-ekspedisjonen til Antarktis (1956–60) var ledet av geodet Sigurd Helle. Da han reiste sørover med sine menn, var planen å bli på kontinentet i to år. Men storpolitikken ville det annerledes. Den uklare situasjonen om hvem som hadde eierskap over Antarktis, gjorde at norske styresmakter ba pent om at mannskapet fra polarinstituttet kunne ta nok en vinter i isen. Fire av de fjorten karene sa seg villige. Helle "godtar det nevnte tilbud med takk", står det i de offisielle sakspapirene. De uoffisielle muntlige overleveringene forteller at setesdølen jublet da telegrammet om et ekstra år tikket inn. Han hadde vært så sjøsjuk på veg over Sørishavet, at han nødig ville ombord i ei skute igjen med det første. Hvorom alt var. Da polarheltene kom nordover etter tre overvintringer i februar 1960, ble de møtt med stor interesse i dagspressen. Vi trekker fram Nationens intervju med ekspedisjonslederen. Han hadde savnet fredagsmøtene i Bondeungdomslaget, kan vi lese, ellers hadde det vært fint å være isolert i Antarktis.

Les avisklippet (PDF)