Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

2008:
Ellesmere Island Expedition. Fra 28. mars til 1. juni 2008 vil hundekjører Sigrid Ekran og polarhistoriker Tobias Thorleifsson, sammen med fire unge personer fra USA, Canada og Storbritannia, gjennomføre en 2200 kilometer lang ekspedisjon med hundespann over Ellesmere Island - verdens 10. største øy - i arktisk Canada.

Ekspedisjonen, som ledes av den meritterte amerikanske polfareren og miljøforkjemperen Will Steger, har som formål å stimulere et ungt publikums interesse for naturopplevelser, klimaspørsmål og internasjonalt samarbeide.

Ekspedisjonen er en del av det amerikanske formidlingsprosjektet Global Warming 101 hvor Stegers ekspedisjoner benyttes som klasserom for kunnskapsformidling om pågående klimaendringer i Arktis og Antarktis.

De norske ekspedisjonsdeltakerne har utdannelse på mastergradnivå innen utmarksforvaltning, biologi og polarhistorie. Under "2008 Ellesmere Expedition" vil de ha spesielt ansvar for observasjoner av det utsatte dyrelivet på Ellesmere Island og kunnskapsformidling om den norske polarhistorien i området: Otto Sverdrups ekspedisjon, den andre "FRAM"-ferd i 1898-1902.

På ekspedisjonens eget nettsted www.globalwarming101.com formidler deltakerne daglige observasjoner, læringsaktiviteter og diskusjonsforum, samt overføringer av video- og lydopptak fra ekspedisjonen gjennom bruk av mobil teknologi og satellitt. Ekspedisjonen vil benytte alternative energikilder (sol- og vindkraft) i formidlingsarbeidet som en del av læringskomponentet om miljøvennlige energiløsninger. Dette omfattende undervisningsopplegget tilbys på engelsk, og er rettet mot trinn 4 til 12.