Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1939:
Svalbardkontorets ekspedisjon. Ekspedisjon til Nordøstgrønland med M/K «Polarbjørn», bl.a. for åskifte mannskap på Myggbukta meteorologiske stasjon og fansgtstasjonene.Ekspedisjonsleder var John Giæver og skipper Kristoffer Marø.

Med «Polarbjørn» fulgte Prof. Hans W:ison Ahlmann, Stovkholm, Kaare Rodal, som skal drive brestudier, Brit Hofseth, som har foretatt geologisk kartlegging på Clavering-øya, flere fangstfolk, bl.a. Søren richter, som også skal fortsette sine utgravninger og studier av eskimobebyggelse. Fartøyet gikk fra Ålesund den 15.juli.

Kilde:
Polarårboken 1939 s. 113.