Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1939:
14.januar 1939. Dronning Maud Land annektert av Norge, rett før en tysk ekspedisjon ankom området. Norge var mot sektorprinsippet og utenriksminister Koht definerte det annekterte området som «…den parten av fastlandsstranda i Antarktis som tøyer seg ifrå grensa for Falklannd islands Dependencies i vest (grensa for Coats Land) til grena for Australian Antarctic Dependency i aust (45° uastleg lengd) med det land som ligg innanfor denne stranda og det havet som ligg innåt...» uten å gi noen avgrensning sørover mot Sørpolen.

Området har fått sitt navn etter den norske dronning Maud (1869-1938).

2 ganger førte norske henvendelser til britiske territorialkrav. I 1908 og 1917 annekterte britene «Falkland Island Dependencies» og i 1923 « Ross Dependency».

Ved initiavtiv fra Adolf Hoel avverget den norske regjeringen at en tysk ekspedisjon med samme destinasjonsmål som Norge hadde planer om å ta i besittelse. Etter å ha nølt i seks år handlet regjeringen besluttsomt og det aktuelle området ble trukket under norsk statshøyhet ved kgl. resolusjon bare få dager før den tyske «Schwabenland»-ekspedisjonens ankomst til Antarktis. De fleste stater besvarte notifikasjonen uten kommentarer, mens USA, Chile, Sovjetunionen og Tyskland ga svar som uttrykte reservasjon eller avvisning.

Tyskland utstedte et dekret om opprettelsen av en «tysk antarktisk sektor» med navn «New Schwabenland» mellom 4°59' og 16°30' Ø. Etter Tysklands nederlang i 2.verdenskrig ble kravet ikke reist på nytt.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.
Odd Gunnar Skagestad; Vår sydligste provins - fortellingen om Dronning Maud Land (Nytt Norsk Tidssskrift 3/2005).
Aschehougs og Gyldendals Store norske leksikon på internett