Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1933:
Forlis i Vestisen. 7 skuter gikk ned, 13 omkom. En mann om bord i tromsøskuta «Selis» og en mann om bord i «Susan» av Hammerfest. Tromsøskuta «Håkon» forlist med 11 manns besetning? Skipper var Olaf Eriksen.

Kilde:
Polarårboken 1933 s. 151. http://fin.ntrm.no/forsiden/fotosamling/skjervoey/4101000/jdf00861