Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1942:
I januar 1942 fikk Einar Sverdrup samtykke av de norske myndigheter til å utruste en liten kampgruppe for å overta gruveanlegget i Longyearbyen. Operasjonen hadde kodenavnet Operasjon Fritham og ble utført av ishavsskutene «Selis» og «Isbjørn». Det skulle også opprettes en meteorologisk stasjon, noe som ville være av uvurderlig nytte for krigsoperasjonene i dette strøket. Men i første rekke hadde kampgruppen i oppdrag å hindre at tyskerne klorte seg fast på øygruppen. De brakte med seg 82 soldater fra Skottland via Island og planen var å landsette styrkene i Barentsburg.

Sørensens 15 Grønlandshunder ville bli til stor hjelp i isødet, og de ble beordret ombord.

Tyske bombefly overrakset dem og begge fartøyene ble senket i Grønnfjorden. Einar Sverdrup og 13 andre menn ble drept og de 15 hundene gikk ned med båtene. De overlevende fra katastrofen kom seg over til Barentsburg, hvor de fikk hjelp og forpleining til de sårede. 

Kilde:
Polarårboken 1973-74 s.121-124.
http://no.wikipedia.org/wiki/DS_«Selis»