Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

2005:
Februar 2005. Den norske stasjonen Troll utvidet til helårsstasjon og flystripen «Troll Airfield» åpnet. Med helårsdrift og flystripe styrket muligheten for å drive forsking og miljøovervåkning i Antarktis. De norske forskningsprosjektene fokuserer på biologi, glasiologi, paleontologi (historisk klimakunnskap), fysisk oseanografi og miljøovervåkning.

Kilde:

Odd Gunnar Skagestad; Vår sydligste provins - fortellingen om Dronning Maud Land (Nytt Norsk Tidssskrift 3/2005).

Store Norske Leksikon. Faktaark Norsk Polarinstitutt: Flystripe med potensial.