Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1939:
Da Norge fattet sin resolusjon om anneksjon av Dronning Maud Land i all hast den 14.januar 1939, formulerte man seg ikke helt klart om hvilke sjø- og landområder som skulle inngå. I etterkant fulgte det en diskusjon om hvorvidt Norge hadde gjort krav på en sektor fra 50º sørlig bredde til sydpolen, eller bare deler av fastlandssektoren og deler av havet utenfor denne.

Kilde:
Odd Gunnar Skagestad; Rapport; Vår sydligste provins - fortellingen om Dronning Maud Land.