Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1929-30:
Andre «Norvegia»- ekspedisjon med kaptein Nils Larsen og dr. Ole Olstad besøkte Bouvetøya og gjennomførte den første landingen på Peter I Øy 2. februar 1929. Øya ble annektert for Norge, offisielt anerkjent ved kgl. res. 1. mai 1931.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie. Odd Gunnar Skagestad; Rapport; Vår sydligste provins - fortellingen om Dronning Maud Land. http://www.snl.no/article.html?id=715712&o=1&search=peter%201 Store Norske Leksikon.