Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie
Bla i valgte hendelser

1952:
Forlis i Vestisen. 5 skuter med til sammen 79 manns besetning forsvant sporløst.

5 skuter med til sammen 79 manns besetning forsvant sporløst. 46 koner og 98 umyndige barn mistet sin forsørger. Tre av skutene "Vårglimt", "Ringsæl" og "Brattind" var fra Tromsø, to av skutene "Buskøy" (20 mann) og "Pels" (14 mann) var fra Møre. Fartøyene ble mest sannsynlig brekt ned av storm og sjø og ikke isskruing. "Arild" var et større fartøy som kom seg unna med nød, de omtalte været som orkan.

Omfattende leteaksjon. Radioforbindelse, men det ble ikke sendt nødmelding. Det ble samlet inn 2,4 millioner i løpet av kort tid til de etterlatte.

Kilde:
Eivind H. Kristiansen; Ishavsfart fra Gratangen og gamle Ibestad s. 74
www.ishavsmuseet.no
Ålesunds Skipperforening gjennom hundre år : 1892-1992 / Odd Vollan