Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1939:
Tre nordnorske selfangstskuter forliste på vei til fangstfeltet ved New Foundland under en orkan i Atlanterhavet, vest for Island. En av skutene gikk under med hele besetningen på 18 menn. "Nyken", "Isfjell" og "Saltdalingen".

"Polarbjørn" skipper Kristoffer Marø og "Polaris" skipper Peter Brandal d.y. berget mannskapet på 18 mann fra "Saltdalingen".

En særskilt utmerkelse fikk radiotelgrafist Øivind With på "Polarbjørn". Han var bindeledd mellom havaristene, skip somkom til hjelp og radiostasjonene i Reykjavik og Ålesund.


Kilde:
Ålesunds Skipperforening gjennom hundre år : 1892-1992 / Odd Volan