Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1926:
11.mai. «Amundsen - Ellsworth - Nobile Transpolar Flight» fra Svalbard til Alaska.

Luftskipet N1 "Norge" var konstruert i Italia av Umberto Nobile. Hjalmar Riiser-Larsen var nestkommanderende og Lincoln Ellsworth igjen sponsor og deltaker. Mannskap: Emil Horgen, Oscar Wisting, Finn Malmgren, Fredrik Ramm, Birger Gottwaldt, Fridtjof Storm-Johnsen og Oskar Omdal, samt fem italienere i tillegg til Nobile. "Norge" landet i teller 14. mai Svalbard tid (Norge, USA og Italia).

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie