Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

1917:
8 dampkuttere forsvant sporløst i Vestisen 7.- 9.april, omkring 100 mann omkom. Seks av fartøyene gikk antakelig under nordøst for Jan Mayen.

DS "Flemsøy" skipper Johannes Brandal og Johan Olsen, ekspedisjonsleder sendt fra ålesund for å finne spor etter de forliste båtene 18.august. Ekspedisjonen var sendt ut av rederne med statsstøtte. Bare ubetydelige rester ble funnet, en fangstbåt og en skipsside.

Kilde:
Isachsen, Gunnar; Den norske ishavsfangst s 378.
Norsk Geografisk Tidsskrift 1923-29, s 411-444.
Ålesunds Skipperforening gjennom hundre år : 1892-1992 / Odd Vollan