Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1898-99:
Bernt Bentsen og Paul Bjørvig overvintret for Wellman Polar Expedition på Frans Josef land. Bentsen døde, men Bjørvig beholdt liket i i hytta i åtte uker slik at rev og bjørn ikke skulle spise det.

Bernt Bentsen og Paul Bjørvig overvintret for amerikaneren Walter Wellman (Wellman Polar Expedition) på et fremskutt depot på Frans Josef land for å passe på hunder, proviant og utstyr som skulle brukes året etter til det siste framstøtet mot Nordpolen. Wellmans hovedbase lå lenger sør på øygruppen.

Forholdene for nordmennene var primitive. De overvintret i en steinbu med hvalrosshuder til tak og et bjørneskinn foran døråpningen. Innetemperatur på rundt 20 minusgrader. Bentsen døde i løpet av vinteren. Bjørvig beholdt liket i i hytta i åtte uker slik at rev og bjørn ikke skulle spise det. Bjørvig skrev dagbok på Kap Heller + 10 brev adressert til kona.

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Hans Furfjords dagbok (Arktisk dagbok s. 53)