Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

1893-96:
Den første «Fram-ekspedisjon» med Fridtjof Nansen. De nådde bare 86°, men oppnådde omfattende vitenskapelige resultater.

Den første «Fram-ekspedisjon». Fridtjof Nansens drifts over Polhavet med det spesialbygde Colin Archer skipet. Ferd langs Sibirkysten til De nysibirske øyer der Fram frøs fast i isen.

Fra 25.sep 1893 til 14. aug. 1896 måtte Fram drive dit isen tok henne. De nådde ikke lenger nord enn 86°, men omfattende vitenskapelige målinger og observasjoner ble tatt og ga mye grunnleggende materiale for en større forståelse av polhavet.

Kaptein Otto Sverdrup, mannskap: Sigurd Scott Hansen, Henrik Greve Blessing, Anton Amundsen, Bernt Berntsen, Peder Leonhard Hendriksen, Theodor Claudius Jacobsen, Fredrik Hjalmar Johansen, Adolf Juell, Ivar Otto Irgens Mogstad, Bernhard Nordahl, Lars Petterson.

14.mars 1895 forlot Nansen og Johansen Fram for med hunder og sleder forsøke å nå Nordpolen. De kom til 86°14 N før de måtte snu. Etter mange strabaser kom de til Frans Josef land, der de måtte overvintre. Neste vår kom de seg tilbake til Norge med «Windward».

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie