Banner forside, Norsk Polarhistorie

1721-36:
Grønland kolonisert for annen gang, denne gang av Misjonær Hans Poulsen Egede, som utrustet en kombinert handels og misjonærekspedisjon til Grønland.

Finansiell støtte fra Det Bergenske Compagnie. Egede hadde hatt misjonstanken i ti år men manglet finansiell støtte. Han, kona Giertrud Rask (Rasch) og parets fire barn reiste med tre skip fra Bergen til Grønlands vestkyst. De fikk et hus på Haapets Ø (nå Igdluerúnerit) i munningen av Godthåbsfjorden.

I 1728 flyttet han basen til Nûk og etablerte kolonien Godthaab. Egede virket på Grønland i 15 år. I 1740 ble han utnevnt til titulærbiskop over Grønland. Det Bergenske Companie utrustet årlige ekspedisjoner 1721-27 for å sende forsyninger til Egede og for utforskning / handel i Grønlandsområdet. I 1727 overlot de handel og misjonsforsyningen til den danske regjeringen pga dårlig fortjeneste. (Danmark-Norge).

Kilde:
Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie
Arctic Encyclopedia