Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

982-985:
Eirik Raude oppdaget og koloniserte den vestlige delen av Grønland.

Eirik Raude seilte vestover fra Snæfellsnes, Island for å utforske det landet som Gunnbjørn Ulvsson hadde sett langt inne i drivisen vest for Island. Eirik nådde inn til Grønlands sørvestkyst og utforsket i årene 982-85 landet nordover til Disko Bugt. Så dro han tilbake til Island, hvor fortellingene om det nye landet, som han kalte Grønland, vakte stor interesse. I 986 seilte han på ny til Grønland, nå som leder for et kolonisasjonsforetak i stor stil. 35 skuter dro ut, bare 14 kom fram (resten forliste eller drev tilbake til Island). De som kom frem bosatte seg på Grønlands vestkyst.

Kilde:
Store Norske Leksikon (internett)