Banner forside, Norsk Polarhistorie
  Bla i valgte hendelser

870-890:
Ottar seilte inn i Kvitsjøen.

Ottar, en høvding og håløyging (fra Senja eller Malangen?), seilte nordover mot utbygdene, forbi Nordkapp, langs Kolahalvøya og inn i Kvitsjøen. Hans verdifulle beretning om denne ferden ble nedskrevet av kong Alfred den store under et besøk Ottar gjorde ved hans hoff omkring 890. Målet var å søke handel og hvalrossjakt, ikke geografisk utforskning.

Kilde:
Arctic Encyclopedia
Store Norske Leksikon (Internett)