Banner forside, Norsk Polarhistorie

I perioden 1920–1959 fant norske fangstmenn veien over til Grønland for å drive fangst.

Arktisk Næringsdrift ble etablert i 1929 og var et norsk selskap som organiserte fangstvirksomhet på Øst-Grønland og driftet Myggbukta radio på vegne av den norske stat.

Selskapet engasjerte fangstmenn, sto for utreise og utrustning, men beholdt  40 % av skinnfangsten og 25 % av laksefangstens bruttoverdi. Resten tilfalt fangstmannen.

Det var i hovedsak rev som ble fanget i vinterhalvåret, og laks tatt med kastenot og ruse på sommeren. I 1959 ble den norske fangstvirksomheten på Grønland avsluttet, og Arktisk Næringsdrift ble vedtatt oppløst i 1981.

Julefeiring på Grønland

Fangstmennene Ole Sivertsen og Magne Råum feirer jul på Kap Humboldt på Øst-Grønland i 1936. Foto: Ole Sivertsen / Norsk Polarinstitutt

Av Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt 

 

Jula 1936 var fangstmann Ole Sivertsen på sin 16. overvintring i arktiske strøk, denne gangen på KapHumboldt på Øst-Grønland. Året før hadde Sivertsen feiret jula alene på stasjonen Krognes som ligger lenger nord. Denne gangen har han selskap av fangstkamerat Magne Råum.  

Den 24. desember 1936 skriver Ole Sivertsen i dagboka si: «Kuling W, det er meget lys av månen. Det er Julaften, vi har hatt god mat, og alle julepakker er åpnet. Vi har tatt et par drammer og et glass toddy. Senere har vi satt og lest ved vær vår ende av bordet. Vi fik fra Hagerup i Tromsø en del juledekorasjoner, disse har jeg pyntet opp med i huset, så det er meget triveligt inne. Har tatt et par fotografier av herligheten. Mini: -5, maksi:-2 , barom 762 mm.»

På bildet ser vi to menn som sitter på hver sin ende av kjøkkenbordet. Ole Sivertsen til høyre og Magne Råum til venstre. På bordet står en flaske akevitt, noen glass og levende lys, og foran vinduet er det hengt opp girlandere med julepynt og norske flagg.

Et riktig så stemningsfullt bildet, hvor det ser ut til at julefreden har senket seg. Begge to har øynene igjen, og er kanskje andektig, eller begynner det å li litt utpå? Det vet vi ikke. Veteran Ole Sivertsen var en pertentlig mann med orden i sakene. Hos han var det alltid ryddig, og gjestene ble traktert på den beste måte og med det beste huset hadde å by på.

Overvintringa på Kap Humboldt ble den siste overvintringa for Sivertsen.

Den 22. april skriver Ole Sivertsen i dagboka si: «Jeg ser at Råum har fått en del rev, det er mere end jeg kan si. Nu har jeg på denne tur tilbakelagt 400 km, og den hele fangst er kun 4 hvitrev. Nei Ole, nu skal du slutte å fange rev, for enten er du for gammel, eller så kan du ikke fange lenger».Riktig så dårlig ble ikke fangsten for den vinteren. Da de to fangstmennene ble hentet ut 14. august 1937 av skuta «Polarbjørn» hadde de 200 reveskinn og 46 tønner med laks á 100 kg.  Det ble regnet som en bra fangst.

Les mer:

Julefeiring i polare strøk: http://www.nrk.no/nordnytt/slik-feiret-man-jul-i-polare-strok-1.12106209

Fangstmannsjul på Svalbard: http://www.polarhistorie.no/artikler/2008/fangstmannsjul

Kilder:

Dagbok for Ole Sivertsen

Peter Schmidt Mikkelsen: Nordøst-Grønland 1908 – 1960. Fangstmannsperioden