Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Walter Wellman og luftskipet «America» 1906–1909

Av Ann Kristin Balto, bildearkivar Norsk Polarinstitutt

I1894 reiste Wellman nordover fra Svalbard med dampskipet «Ragnvald Jarl». Planen var å føre skipet så langt nord som mulig, for deretter å fortsette over isen. «Ragnvald Jarl» forliste imidlertid ved Sjuøyane, og det var bare så vidt ekspedisjonen ble reddet.


I 1898–99 ledet Wellman en ekspedisjon som overvintret på Frans Josef Land, og som gjorde to mislykkede framstøt over isen.

I 1906 var Wellman tilbake på Svalbard, denne gangen for å forberede ekspedisjonen med luftskipet «America», som han hadde fått bygget i Paris. Det ble reist et hus og en hangar i Virgohamna, og 2. september var luftskipet klart til avgang. På grunn av kraftig vind, blåste imidlertid “America” over fjorden og havarerte.

Wellman ga seg ikke og var tilbake i Virgohamna i 1908, og i 1909 var han klar for et nytt forsøk. «America» hadde nå fått kraftigere motorer, men Wellman støtte likevel på problemer. Slepelinene satte seg fast i isen og røk kort etter avgang, og luftskipet måtte gå ned på isen. Ekspedisjonen ble oppdaget av Gunnar Isachsens ekspedisjonsskip «Farm», og ble slept tilbake til Virgohamna. Under bukseringen inn i hangaren falt motoren av, og luftskipet eksploderte. Dette satte punktum for Wellmans forsøk på å nå Nordpolen.

I Norsk Polarinstitutts bildearkiv finnes bilder både fra ekspedisjonenene i 1906–09 og fra «Farm»s redningsaksjon i 1909.

Bildet viser Virgohamna på nordvestspissen av Svalbard. Luftskiphangar i forgrunnen - Wellmans hus til venstre. Pike's hus til høyre (flyttet til Barentsburg i 1925). Båter i forgrunnen fra venstre: «Express», «Kvedfjord» og «Fridtjov». Båter i bakgrunnen fra venstre: «Neptun», «Kong Harald» og «Fridtjov» av Tromsø. Foto: Adolf Hoel, 1907

Luftskipet «America» måtte nødlande, og ble berget av «Farm». Foto: Olaf Holtedahl

I dag ligger rester etter Wellmans ekspedisjon spredd utover i Virgohamna. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt