Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Klasseromsplakater

Klasseromsplakat. Foto: GRID Arendal

GRID Arendal har laget i fem klasseromsplakater som fritt kan lastes ned og skrive ut. Plakatene er informative, pedagogiske og rikt illustrerte om polare temaer.

Plakatprosjektet er et av ni utdanningsprosjekter som har fått midler gjennom Polaråret. Hver plakat har et eget tema:
- de polare områdene
- klimaforandringer
- mennesker i polarområdene
- polarforskning
- flora og fauna