Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Bosetting av Svalbard – en plan fra 1715

Knag kommer med sin plan

Etter å ha gitt innledende faktaopplysninger, går Knag over til det han egentlig har på hjertet, en bosettingsplan for Spitsbergen. Landet skulle nok kunne bosettes og befolkes og bli et godt land å bo i, tror han. Det kunne drives handel med fisk som i Finnmark, og ellers satses på «anden god næring». Når det hadde vært mulig å befolke Finnmark og få til en viss velstand der, måtte dette også la seg gjøre på Spitsbergen, det er hans klare mening. Første skritt kunne være at kongen lot 8–10 samer og samme antall nordmenn fra Finnmark – friske og føre, gode skyttere og fiskere, og vant til kulden – bli sendt til Spitsbergen for å bo der og prøve ut fiske- og fangstmulighetene i landet.

De måtte ha båter og fiskeredskaper, ski, geværer, kuler og krutt, og spyd for «at imodsette biørnene». Sterke tau og dregger for å belegge og berge død hval og annet de fant på stranden, måtte de òg ha. De trengte tømmer til to store pakkboder, trematerialer til gammer og et par store jerngryter «til at smelte spech udi til tran». En god del tønner måtte de ha med seg. Og gode hunder som kunne varsle om bjørn og stagge bjørnen til mennene kom seg etter den. Fire til seks mann måtte de være på en slik jakt. Folkene måtte utstyres med det som trengtes av husgeråd, mat og drikke for et helt år, tilstrekkelig med brensel, og pesker og andre gode vinterklær fra Finnmark.

De utvalgte mennene kunne settes over til Spitsbergen med et skip fra Vest-Finnmark på to–tre dager. De måtte ha et klart løfte om at de skulle bli avløst av nye folk etter tre år. Men de fleste av dem ville nok velge å bli, tror Knag. For det skulle også være slik at de kunne få ny utrustning årlig for en rimelig penge.