Banner forside, Norsk Polarhistorie

Isfjord Radio og Fyr

Svalbard fikk sin første radiostasjon, “Spitsbergen radio”, med beliggenhet i Grønfjorden (Green Harbour), i 1911. I 1930 ble denne flyttet til Longyearbyen.

Det eksisterte imidlertid et behov for bedre dekning av havområdene rundt Svalbard og innseiling til Isfjorden, av hensyn til fiske- og fangstflåten, kullbåtene og turistskipene. Det ble derfor avgjort at det også skulle bygges en radiostasjon på Kapp Linnée, og 13. september 1933 ble “Isfjord Radio” satt i drift.

Isfjord Radio sett fra sør. 13.09.1933. Foto: Norsk Polarinstitutt

I tillegg til bygging av antenner og installasjon av radiomateriell ble det også oppført en fyrlykt. Siden 1934 har en av besetningens oppgaver vært å foreta værobservasjoner, da stasjonen viste seg å ligge godt til rette for denne virksomheten. Stasjonen var i utgangspunktet utstyrt for fire personer, men normalt besto besetningen bare av telegrafbestyrer, en assistenttelegrafist og en kokk.

Arbeiderne ved Isfjord Radio. Fra venstre: Steinsvik, Kongsvold, Dahl, Reite, Aasebø, Kvangarsnes, Nautvik, Berg, Rotvold, Lorentsen, Holte, Lillebø og Bjørneset.Svalbard 13.09.1933. Foto: Norsk Polarinstitutt

Radiostasjonen ble ødelagt under andre verdenskrig, og gjenreisningsarbeidet tok til i 1946. I løpet av 1950- og 60-årene ble “Isfjord Radio” utvidet, og stasjonen ble tillagt flere oppgaver. I 1959 var aktiviteten på sitt høyeste, og besetningen besto da av 12 personer.

I 1950 ble det oppført et radaranlegg på stasjonen. Mot slutten av tiåret fikk “Isfjord Radio” oppgaver i forbindelse med de nye flyrutene over Nordpolen. Ny teknisk fløy og ny boligenhet sto ferdig i 1956 og i 1957. Sommeren 1960 ble det etablert en radiosondestasjon, som var Norges bidrag til det internasjonale geofysiske året (1957-58).

Siden 1976 har all trafikk over kystradioekspedisjonen blitt formidlet fra Svalbard Lufthavn. Det tekniske utstyret på Kapp Linnée blir fjernstyrt herfra, og “Isfjord Radio” er således i dag en ren teknisk stasjon. Besetningen består av fire-fem personer, derav to-tre teleingeniører, en maskinsjef og en kokk.

Kilde:
Isfjord radio - 60 år i telekommunikasjonens tjeneste på 78° nord - 1933-1993.