Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Polarnasjonen Norge

Klimaendringer, energi og kommunikasjon

Sammen med et skjerpet blikk fra norsk side omkring miljø- og ressursspørsmål, utgjør satsingen på polar turisme et nytt trekk i norsk polarhistorie. Også denne nysatsingen henger sammen med de storpolitiske omveltningene som fant sted omkring 1990, da den kalde krigen tok slutt. Det politiske tøværet mellom Norge og Russland gjorde det mulig å åpne opp Svalbard for turisme i en helt annen grad enn tidligere.

I løpet av de siste femten åra har polarturismen blitt en betydelig inntektskilde for næringslivet både på Svalbard og i Nord-Norge. Mens det i 1996 ble rapportert om 63 ilandstigninger fra cruisebåter på Svalbard, var tallet i 2004 på om lag 180. Trolig vil polarturismen bare øke i framtida - både i norsk Arktis og i Antarktis, noe som både ern en mulighet og ei utfordring for Norge.