Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Himmelseileren Roald Amundsen

Himmelseileren Roald Amundsen

Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum

Roald Amundsens til tider skrantne økonomi var velkjent i samtiden, slik denne vitsetegningen viser. Kilde: Korsaren 23. mars 1912


Roald Amundsen fant tidlig ut at lufta kanskje var et vel så egnet element som is, snø og hav for den som ville utforske polarområdene. Men for å fly trengte han penger. Selv var han praktisk talt bankerott, og i det fattige fedrelandet greide han ikke å oppdrive de nødvendige midlene. Amundsen la ut på tiggerferd i utlandet.

I 1924 tok amerikaneren Lincoln Ellsworth kontakt med Amundsen og tilbød ham penger til fly. Det var ikke nei i Amundsens munn. Oppdagerens siste, store ønske var å utforske det ennå ukjente havområdet mellom Nordpolen og Alaska. Amundsen håpte å finne nytt land der.

Naturligvis ville det være en ekstra fjær i hatten om han samtidig kunne bli den første til å fly over Nordpolen. Polpunktet på isen var alt ansett for erobret av en av de to amerikanske rivalene Frederick A. Cook og Robert E. Peary – samtiden greide ikke å bestemme seg for hvem de trodde mest på – som begge gjorde krav på polpunktet etter hver sin tilbakelagte sledeekspedisjon i henholdsvis 1908 og 1909.

Roald Amundsen ved en av sine to Dornier Wal flybåter. Sammen med Lincoln Ellsworth og Hjalmar Riiser-Larsen førsøkte han å nå Nordpolen i 1925, men lyktes ikke. Foto: Norsk Polarinstitutt.