Banner forside, Norsk Polarhistorie

Norge og Russland 1991–2008

Fra unntakstilstand til normalen

I et historisk perspektiv er det naturlig å tolke utviklingen i det norsk-russiske forholdet fra begynnelsen av 1990-tallet, da Russland ”lå med brukket rygg” til situasjonen i 2007, da Putins oljesterke Russland igjen lignet en stormakt, som en gradvis tilbakevending til normaltilstanden. Det norsk-russiske forholdet, slik det utviklet seg i en tid med krisetilstander i Russland, må betraktes som en historisk parentes.

Av Lars Rowe, Fridtjof Nansens Institutt

Det mellomstatlige forholdet ble gjennom store deler av 1990-tallet preget av at et økonomisk og politisk svakt Russland måtte ta imot den hjelp som var tilgjengelig. Norge ble en økonomisk bidragsyter overfor sin store nabo, og pengeoverføringene ga norske myndigheter en viss innflytelse på utviklingen i Nordvest-Russland.

Mot slutten av perioden endret dette bildet seg. Russisk økonomi var styrket og en sentralisert politisk kontroll gjenopprettet. Norges muligheter til å legge premissene for det mellomstatlige forholdet var kraftig innskrenket, og balansen mellom de to statene var i ferd med å bli normalisert. Bildet av Russland som en svak bistandsmottaker ble gradvis visket ut, og det man kan kalle en unntakstilstand i det mellomstatlige forholdet gikk mot slutten.

Et sterkt Russland, som fungerer som premissleverandør i sine nærområder, er ikke bare en historisk normaltilstand, men også langt mer i takt med den russiske selvforståelsen.