Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

I kamp mot sjørøvere

Sjørøvere beleirer Vardø

I 1602 herjet sjørøverkapteinen Philippus Defos og hans menn fra Dunkerque utenfor kysten av Nord-Norge. Piratene var til stor skade for bergensernes handel og fiske i landsdelen. De gikk til angrep på hollendere og engelskmenn utenfor Finnmark. Handelsskutene ble bordet og fratatt gods og penger.

 

I mai 1602 ble kjøpmann Petter Robertsen fra Bergen plyndret ved fiskeværet Ingen og frastjålet båt, penger, kleder, kjøtt, øl, krutt og annet gods. På sommeren samme år kom Defos med en englender til Vardø. Det engelske skipet hadde blitt tatt like ved Bussesundet. Kapteinen på det engelske handelsskipet samt en del av mannskapet ble ”ihiell skutt” og deretter kastet over bord. Under oppholdet i Vardø kom det til et voldsomt rabalder. Defos og hans sjørøvere skjøt med kanonkuler ut over bebyggelsen ”saa att Kulerne fløy om folckens Ørenn”, heter det i en rapport fra bergenserne.

 

Vardøhus festning måtte kapitulere – den hadde lite å stille opp mot overmakten både når det gjaldt våpen og soldater. I Vardø kidnappet piratene en ”Varangerfind” og to fiskedrenger og seilte av gårde med dem. Det ser ut til at Philippus Defos ble tatt under et raid i 1605 – de forulempede handelsmennene fra Bergen fikk beskjed om arrestasjonen i et brev datert København 3. oktober 1605.

 

Rundt 1610 klarte kongens menn i Vardø å fakke tre sjørøvere, som ble stilt for retten og dømt i fiskeværet. De gamle arkivdokumentene sier imidlertid ikke noe om hvilken type straff de fikk.