Banner forside, Norsk Polarhistorie

Kongens reise til det ytterste nord i 1599

Christian IV og nordområdene

Av Rune Blix Hagen, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø

Den 19 år gamle Christian IV (1577-1648) hadde formelt overtatt styret av Danmark/Norge i 1596. Hans første store utenrikspolitiske sakskompleks ble herredømmet over kystterritoriet i nord. Den unge monarken måtte forholde seg til en aggressiv og ekspansiv nordområdepolitikk fra både den svenske kongen og den russiske tsaren. De europeiske landenes livlige og økende trafikk, med handel, fiske, polarekspedisjoner og etter hvert hvalfangst i nord, representerte alvorlige utfordringer for en statsleder som så på havområdet mellom Norge og Grønland som sitt territorialfarvann.

De mange utfordringene i Barentshavet fikk kongen til å investere betydelige ressurser i marinen. Tallet på kampdyktige krigsskip ble økt gjennom et målbevisst restaurerings- og nybyggingsprogram. Det var flåten som først og fremst holdt sammen det vidstrakte dansknorske imperiet, og den ble stadig viktigere utover i perioden etter hvert som de ytre delene av fyrstestaten kom under press fra konkurrerende stater.

Fakta om Christian IVs tokt

Fra København 17. april med retur 13. juli 1599

Reiserute: København, Helsingør, Flekkerøy (utenfor dagens Kristiansand) og direkte til Vardø (turen tok i overkant av tre uker). Deretter til Stangnes på Fiskerhalvøya, Kildin og til Olenja ved Murmankysten. Orlogsekspedisjonen fulgte samme reiserute tilbake, men la inn et lengre opphold i Bergen.

Flåtestyrken besto av: Kongeskipet Victor, Gideon, Josaphat, Raphael, Hector, St Michel, Papegøjen og Raabukken.

Oppbrakte skip: Angelibrandt, Charitas, Lillium Perthi og Neptunus. De tre første fra Hull, det siste fra Amsterdam. Ytterligere to båter fra Hull ble tatt, men frigitt i Vardø og sendt tilbake med mannskapet fra de andre båtene.

Litteratur:
Hagen, Rune Blix og Per Einar Sparboe (red.): Kongens reise til det ytterste nord. Dagbøker fra Christian IVs tokt til Finnmark og Kola i 1599, Ravnetrykk, Tromsø 2004.

I fulltekst: http://hdl.handle.net/10037/959