Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Ekspedisjoner i Antarktis, 1700-1800

1750 tallet

På slutten av 1700-tallet var skip fra flere nasjoner på utforskningstokt rundt det ukjente kontinentet i sør og selfangst startet opp på øyene rundt Antarktis.