Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: 1700-1800

1795

Første norske overvintringsekspedisjon på Svalbard, utrustet av handelshuset Buck i Hammerfest. Skuten "Kjøllefjord", skipper Hans P. Wencke. Resultat 82 sel, 13 hvalross, 38 rev, fem isbjørn, dun og fjær. 15 deltakere, blant dem fire pomorer. Tre omkom, to av skjørbuk og en i isen. Ukjent overvintringssted (Isfjorden?).

1790

Første norske fangstekspedisjon til Svalbard.

1778

Første forsøk på fangsttur fra Hammerfest til Svalbard.

1778

James Cook utforsker Alaskakysten og Sibirs nordøstkyst (Storbritannia).

1750 tallet

På slutten av 1700-tallet var skip fra flere nasjoner på utforskningstokt rundt det ukjente kontinentet i sør og selfangst startet opp på øyene rundt Antarktis.

1733-42

Den store nordlige ekspedisjonen, utsendt av tsar Peter den store og ledet av Vitus Bering, for systematisk geografisk og vitenskapelig utforskning av russisk Arktis (Russland).

1732

17. mai: Jacob Jacobsen Laab, kaptein på en tysk hvalfanger, så fra sin posisjon ute til havs et voldsomt vulkansk utbrudd ved foten av Beerenberg, som varte i 28 timer. Trolig kom dette fra Eskkrateret. (Tyskland)

1732

juni: Den hollandske hvalfangstskipper Alicke Payens var i land. Asken fra det nylig avsluttede vulkanske utbruddet lå så høyt at det nådde ham halvveis opp på leggen. (Nederland)

1725-1742

Vitus Bering og deretter den store nordiske ekspedisjon utforsker Beringstredet, Sibirs nordkyst og kyststrekninger i Alaska (Danmark - Russland).

1721-36

Grønland kolonisert for annen gang, denne gang av Misjonær Hans Poulsen Egede, som utrustet en kombinert handels og misjonærekspedisjon til Grønland.

sent 1700 tall

Skip fra flere nasjoner på utforskningstokt rundt det ukjente kontinentet i sør, og selfangst startet opp på øyene rundt Antarktis.