Banner forside, Norsk Polarhistorie

1992-93:
Den nordiske Antarktis-ekspedisjonen i norsk regi dro med «Polarbjørn» og «Lance», og til sammen over 100 personer til Dronning Maud Land. Den ornitologiske basen «Tor» etablert ved Svarthamaren. Også på Bouvetøya har Norsk Polarinstitutt etablert en bistasjon for forskning og overvåkning av sel- og pingvinbestander.

Kilde:

Barr, Susan; Tidslinje i Norsk Polarhistorie.

Store Norske Leksikon.