Banner forside, Norsk Polarhistorie

Fangstmann Georg Nilsens liv og skjebne

Hjelpeekspedisjon

21. februar 1922 satte to av mennene på Kvadehuken, assistent Torgeir Møkleby (36) og stuert Harald Simonsen (27) over fjorden i en treroms robåt på 12–14 fot for å se etter Nilsen. Etter tre uker var de to fortsatt ikke kommet tilbake. Stoll var meget bekymret, og gikk til gruveanlegget i Ny-Ålesund (Kings Bay Kull Comp. A/S) og fortalte om situasjonen. Selskapet besluttet da å sende ut en hjelpeekspedisjon. Værforholdene gjorde at den ikke kom av gårde før 21. mars. Fire mann dro. Etter fire dager vendte de tilbake uten å ha sett noe til de savnede mennene. De kunne imidlertid fortelle at de hadde funnet en beskjed i hytta på Camp Zoe om at Georg Nilsen hadde gitt seg i vei derfra 12. desember for å feire jul på Kvadehuken.

I en senere innberetning fra Stoll heter det blant annet: «Denne ekspedition hadde i virkeligheten yderst vanskelige veirforhold at kjæmpe med, sterk kuling fra nordvest og 20 graders kulde. De naadde allikevel Cap Guis og Cap Zoe, hvor de fandt Nilsens dagbok. Det fremgaar av denne, at Nilsen den 12te december var gaat til Kings Bay. Han maatte da gaa over fjord-isen, da de ytre dele av Cross Bay paa den tid var helt aapne, og da det praktisk talt er ufremkommelig for en over land, er det sandsynlig, at han paa denne tur er gaat gjennem fjordisen i de indre eller midtre dele av Cross Bay.»