Banner forside, Norsk Polarhistorie

Fangstmann Georg Nilsens liv og skjebne

Hva hendte egentlig med Georg Nilsen?

Det er aldri blitt verken bekreftet eller avkreftet at det var de jordiske restene etter Georg Nilsen som ble funnet ved Kapp Guissez i 1965. Hva politiets etterforskning med hensyn til geværet resulterte i, kjenner jeg ikke til. Men det var altså en 1916-modell, og selvsagt ikke urimelig at eieren kunne ha omkommet på 1920-tallet.

Det som imidlertid er klart, er at Nilsen hadde holdt til på Camp Zoe, at beskjeden var lagt igjen der, og at det ikke var noe som tydet på at han hadde vært innom hytta på Kapp Guissez på sin siste vandring. Det er også klart at beskjeden var datert 12. desember 1921. Hvor Arthur Oxaas har «første halvdel av mars 1922» fra, vet jeg ikke. Kanskje rotet han med årstallene etter over førti år.

I en samtale jeg hadde i 1993 med en nær slektning av Georg Nilsen, fikk jeg opplyst at det ikke kunne ha vært levningene etter fangstmannen man fant i 1965. Vedkommende mente bestemt at Nilsen måtte ha gått seg ned i en råk.

Personlig føler jeg meg overbevist om at det var levningene etter Nilsen som ble funnet. Og at det har vært snakk om skadeskyting av en isbjørn, angrep fra denne, plunder med patronene – og så døden. Dette skjedde før Nilsen kom til Kapp Guissez-hytta. Jeg tror Svalbard Museum med forholdsvis god samvittighet kan fortsette å vise frem og fortelle om «Georg Nilsens gevær». Hva som skjedde med skjelettrestene, er ukjent for meg.

Tore Sørensen