Banner forside, Norsk Polarhistorie

Fangstmann Georg Nilsens liv og skjebne

Den første overvintringen

Georg Nilsen giftet seg aldri. Som voksen var han på sommerfangst noen turer, før han i 1920 ble overtalt av Arthur Oxaas til å ta hyre på en fangstovervintring på Spitsbergen. Ekspedisjonen, som besto av åtte mann, ble rikelig utrustet av grosserer Hans Jensen og kjøpmann Johan Hagerup i Tromsø. Oxaas skulle dra med  skipet M/S «Trio»; i slutten av juli 1920 var alt klart for avreise, og den søkklastede skøyta la ut fra Tromsø. Kursen ble satt til nordvest- og nordsiden av landet. Nilsen var en dyktig maskinist. Han hadde ansvaret for at motoren hamret og gikk under overfarten.

Mennene delte seg i fire fangstpartier: Anton Einarsen og Vainö Johansson skulle holde til på Gråhuken, Alfred Johansen og Efraim Hansson på Roosneset, Georg Bjørnnes og William Oxaas på Flathuken og Arthur Oxaas og Georg Nilsen i Virgohamna på Danskøya. M/S «Trio» ble fortøyd innerst i Virgohamna.

Arthur Oxaas ga Georg Nilsen god attest etter fangstsesongen og vinteroppholdet på Danskøya: Han var en netthendt, iherdig og arbeidsom kar, og ikke minst var han god å ha når det gjaldt å ta et krafttak for å berge skøyta under de mange vanskelighetene som storm og uvær forårsaket.

Ekspedisjonen hadde atskillig med proviant igjen etter endt sesong, og Oxaas bestemte seg for å ta en ny overvintring. Alle karene sa seg straks villige til å være med på dette. De dro rundt med M/S «Trio» og gjorde klart på fangststasjonene, og ble deretter liggende i Ny-Ålesund å vente på en del forsyninger som skulle komme fra Tromsø. Ventetiden benyttet Arthur Oxaas, Alfred Johansen og Georg Nilsen til å ta seg en Tromsø-tur med S/S «Verdande». De to sistnevnte tok seg jobb i byen og trakk seg fra videre deltakelse. Oxaas reiste nordover med to nye mann.